przeżuwać


przeżuwać
Przeżuć (w ustach) jakieś słowo, przekleństwo itp. «mieć ochotę wypowiedzieć jakieś słowo, przekleństwo itp., lecz nie zrobić tego, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, lub zrobić to półgłosem, niewyraźnie»: – Po prostu uniosłem się, zresztą to nie ma znaczenia, ona jest zwykła... (przeżułem przekleństwo) – powtórzyłem – zwykła... M. Nowakowski, Od Benka.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przeżuwać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeżuwaćam, przeżuwaća, przeżuwaćają, przeżuwaćany {{/stl 8}}– przeżuć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, przeżuwaćżuję, przeżuwaćżuje, przeżuwaćżuty {{/stl 8}}{{stl 7}} żując, rozdrabniać pokarm zębami {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeżuwać — ndk I, przeżuwaćam, przeżuwaćasz, przeżuwaćają, przeżuwaćaj, przeżuwaćał, przeżuwaćany przeżuć dk Xa, przeżuwaćżuję, przeżuwaćżujesz, przeżuwaćżuj, przeżuwaćżuł, przeżuwaćżuty 1. «żując rozdrabniać, rozgniatać zębami pokarm» Pokarmy powinno się… …   Słownik języka polskiego

  • przeżuć — → przeżuwać …   Słownik języka polskiego

  • dożuwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dożuwaćam, dożuwaća, dożuwaćają, dożuwaćany {{/stl 8}}– dożuć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, dożuwaćżuję, dożuwaćżuje, dożuwaćżuty {{/stl 8}}{{stl 7}} żuć, przeżuwać coś do końca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dożuwał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeżuć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przeżuwać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień